Wednesday, October 16, 2019
Trang chủ Tags Nilon quấn hàng

Tag: nilon quấn hàng

Màng chít, màng PE

Màng PE – Màng chít quấn pallet

*Màng PE ( màng chít): Được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, lưu kho,...